Новини и събития

 

INB

Научна сесия 25.11.2016 г.

Институт по невробиология – БАН

 Уважаеми колеги,

 Софийският градски клон на Българското дружество по физиологични науки организира Научна среща, която ще се състои на 25.11.2016 г. (петък) в Заседателнтата зала на Института по невробиология на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 23, от 14:00 ч.

На Научната среща могат да се представят текущи разработки и резултати или кратки обзори от колеги, докторанти и студенти интересуващи се от физиология. Времето за представяне на мултимедийна презентация ще е 10 минути + 5 минути за въпроси, ако има такива.

Моля всички интересуващи се да изпратят абстракти, които да отговарят на изискванията по-долу, на mateeva_p@abv.bg , в срок до 10.11.2016 г.

Изискванията за абстракта са:

Език: Английски и български език

Вид и размер на шрифта: TNR 12

Обем: Приблизително 250-300 думи, Justify

Структура: Заглавие, автори, участваща организация, текст на резюмето

Заглавие: Bold, Caps Lock, Center

Автори: Bold, Center – Пълно изписване на име и фамилия

Организация: Italic , Center

Разстояние между заглавието и авторите и авторите и участващата организация – 1 ред.

  Ръководството на Софийския клон на Дружеството по физиологични науки ще издаде сертификат за участие на всеки участник с доклад. Абстрактите от Научната сесия ще бъдат включени в малка книжка и качени на сайта на Българското дружество по физиологични науки и достъпни онлайн.

На срещата ще се приемат и нови членове. Желаещите трябва да представят молба за членство и две препоръки от членове на Българското дружество по физиологични науки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         С уважение:

                                                                                                                                                                                              Полина Матеева                                                                                          Секретар на  „БДФН – Софийски клон“                                

 

Scientific meeting Sofia 9 februari 2016 – ABSTRACTS

 

 

Scientific meeting Sofia 9 februari 2016 – Oral Presentations

 

Maria Lazarova, Reni Kalfin.
Elka Popova, Petia Kupenova. 
Rene Mileva-Popova, Nina Belova.
Irena Mihaylova.
Zlatina  Nenchovska,  Dimitrinka  Atanasova,  Milena  Atanasova,  Lidia Kortenska,  Miroslava  Stefanova,  Liana  Alova, Nikolai  Lazarov, Jana Tchekalarova.
 Daniela  Pechlivanova,  Kiril  Petrov,  Rumiana  Mitreva,  Zlatina Nenchovska, Alexander Stoynev.

 

Dear Colleagues,

  It is my pleasure to inform you that the web site for FEPS Paris 2016 Congress is now online:  http://www.feps2016.org/

 You may also reach the congress web page through the FEPS web site: www.feps.org.Please note that deadline for abstract submission is 15th February 2016. I would be grateful if you could kindly forward this message to members of your national society.

Thank you and look forward to seeing you in Paris in June.

   Best Wishes

Prof. Dr. Bayram Yılmaz
FEPS Secretary General

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО

                      от генералния секретар на FEPS
                            Prof. Dr. Bayram Yılmaz 

FEPS Congratulates XIth Congress of the Bulgarian Physiological Society

!!!! ВАЖНО !!!!

Уважаеми колеги,Тези от вас, които биха желали да получат сертификат за участие в XI-тия конгрес по физиология, трябва да напишат на доц. Благой Маринов:
bmarinov@pathophysiology.info
Желателно е да изпратят и регистрационния си номер за конгреса.

Проверка за сертификат може да се извърши на адрес:

http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/bdfn_bg_cert 

и за чуждоговорящи на:

http://www.meduniversity-plovdiv.bg/en/bdfn_en_cert

 

На 11.10.2015 на редовно заседание на  XI Конгрес по физиологични науки бе избрано ново ръководство на БДФН.
Повече…
Също бе избрано и ново ръководство на Софийски градски клон на БДФН.

 


Решение на Ръководството на БДФН на 06.10.2015 , относно награждаване на членове на дружеството:

РЕШЕНИЕ